Elusive Avenger (elusaveng) wrote,
Elusive Avenger
elusaveng

Они и в Африке - британские ученые

Новости Гугла у меня настроены на полсотни RSS-каналов по ключевым словам от Антибиотик до Хромосома. Так в последнее время туда стали попадать ньюсы на разных кириллических алфавитах: украинском, болгарском, совсем, кроме отдельных слов, непонятном татарском, а недавно появились и монгольские - вот такие.

(Заглавным игреком пришлось заменить очень похожую на него строчную букву, которую браузер не знает и ставит квадратик, и еще кое-где - перечеркнутую "о" вроде заглавной фиты заменил на обычную.)

И надо же - кое-что можно разобрать. Во всяком случае, британские ученые, как всегда, на месте :)


Мэдээ Мэдээ » Гадаад мэдээ » Шинжлэх ухаан
ХOГШРOЛТИЙН ХУРДЫГ МЭНГЭНИЙ ТООГООР ТОГТООЖ БОЛНО
2008-11-03 11:22:40 | | Хэвлэх | Найздаа илгээх |
ХYний бие дээрх мэнгэний тоо нь бие махбодийн хогшролтийн Yйл явцын хурдны маш сайн илэрхийлэл болж болох юм гэж британийн эрдэмтэд Yзэж байна. Тэдний хэлснээс Yзвэл, мэнгэний тоо нь эс хуваагдах бYрийд цooрдoг хромсомын сYYлчийн хэсгYYдийн урттай тэнцYY байдаг ажээ.
Лондон хотын хатан хааны коллежийн мэргэжилтнYYдийн явуулсан судалгаанд 900 хоёр ихэр оролцсон байна. Эрдэмтэд тэдний бие дээрх мэнгийг тоолсноос гадна, эсYYдийн хромсомын сYYлчийн хэсгYYдийн уртыг хэмжжээ. Удмын мэдээлэл агуулдаггYй хромсомын эцсийн хэсгYYд нь эсийн ДНК-аг янз бYрийн ooрчлoлт, гэмтлээс хамгаалах гол YYрэгтэй юм.
Насанд хYрсэн хYний биеэс дунджаар 30-100 хYртэл мэнгэ олж болно, гэхдээ зарим тохиолдолд 400 гаруй ч байж болно. Судлаачид 25 хYрэхгYй мэнгэтэй оролцогчид болон 100-гаас илYY мэнгэтэй тэр хYмYYсийн хромсомын сYYлчийн хэсгYYдийн уртын статистикийн хувьд чухал учир холбогдолтой харьцааг илрYYлж чдажээ. Хоёр дахь бY-лэгт оролцогчдын дунд хромсомын сYYлчийн хэсгYYд нэлээд урт байсан нь энэ хYмYYсийн эсYYд ойролцоогоор 6-7 жилээр залуу гэсэн хэрэг юм.
Эрдэмтдийн дYгнэлт тун санаандгYй зYйл болсон цогоод учир нь бие дээрээ хэтэрхий олон мэнгэтэй хYмYY-сийн гол онцлог нь арьсны хорт хавдраар өвчлөх магадлал илYY байдаг явдал хэмээн Yзэж байсан ажээ. Судалгааны удирдагч доктор Верноник Батайн хэлснээс Yзвэл, олон мэнгэтэй холбоотойгоор хорт хавдар тусах магадлал шалихгYй байдаг ч, харин зYрхний элдэв өвчин, яс сийрэгжилт зэрэг насжилтын овчин тусах магадлал нэлээд их байдаг байна. Гэхдээ энэ бYх таамаглалыг нэмэлт судалгаагаар батлах ёстой гэж Баттай хYлээн зовшоорчээ.
Я.СYхбаатар

А сбоку, среди прочего - не иначе как портрет Баракабамы кистей монгольского художника :)

Вспомнил по этому случаю байку: моя знакомая рассказывала, что давным-давно в букинистском магазине копеек за 30 купила по приколу сборник монгольской поэзии, от нехрен делать добыла словарь и к одному стихотворению сделала подстрочник. Стих оказался лирический, про любовь, а среди прочих прелестей возлюбленной автора была и такая: «лицо широкий – целовать есть куда»!
Tags: забавное
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments